Rəhbərlik

 

 

Əhmədov Sabir Əhməd oğlu

   Fondun  direktoru                      Tel: 431-82-49

                                                   Elektron ünvan: Sabir@sfdi.net

 Süleymanov Fazil Xəlil oğlu                               

   Direktor müavini                        Tel: 431-90-78                                      

                                                    Elektron ünvan: fazil@sfdi.net

 İbrahimov Namiq Tofiq oğlu

   Direktor müavini                        Tel: 431-87-03        

                                                    Elektron ünvan: nibrahimov@sfdi.net