ATƏT-in Minsk Konfransının həlli ilə məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ regionunda münaqişə
Xülasə

ATƏT-in Minsk Konfransının həlli ilə məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi uzun illərdir ki, həll edilməmiş qalmaqdadır. Yüz minlərlə insan hələ də məcburi köçkün vəziyyətində ağır şəraitdə yaşayır. Azərbaycanın ərazisinin böyük bir hissəsi hələ də Ermənistan qoşunlarının işğalı altındadır. 

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 884 saylı Qətnaməsi


Qətnamə 884 (1993)
12 noyabr 1993-cü il
Təhlükəsizlik Şurası,
30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993), 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 (1993) və 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 (1993) saylı qətnamələrini təsdiq edərək

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 874 saylı Qətnaməsi


Qətnamə 874 (1993)
14 oktyabr 1993-cü il
Təhlükəsizlik Şurası,
30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı (1993) və 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 saylı (1993) qətnamələrini təsdiq edərək və 18 avqust 1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin Şuranın adından verdiyi bəyanata (S/26326) əsaslanaraq,

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı Qətnaməsi


Qətnamə 853 (1993)
29 iyul 1993-cü il
Təhlükəsizlik Şurası,
30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993) saylı qətnaməsini təsdiq edərək,
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) Minsk qrupunun Sədrinin 1993-cü il 27 iyul tarixli məruzəsini (S/26184) nəzərdən keçirərək,

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı Qətnaməsi


Qətnamə 822 (1993)
30 Aprel 1993-cü il
Təhlükəsizlik Şurası,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Təhlükəsizlik Şurasının Sədri tərəfindən edilən 1993-cü il 29 yanvar (S/25199) və 1993-cü il 6 aprel (S/25539) tarixli bəyanatlarına əsaslanaraq,