Rəhbərlik

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL İNKİŞAF FONDUNUN 

RƏHBƏRLİYİ


DİREKTOR

                 Abbaszadə Mahir Tapdıq oğlu

Müavin

                     Seyidov Şirzad Abbasəli oğlu

 

Müavin

 

                     İmranov Vüqar İmran oğlu