DÜNYA BANKI Birgə əməkdaşlıq haqqında

                                                                                           Birgə əməkdaşlıq haqqında

 

Azərbaycan Hökuməti ilə Dünya Bankı arasında bağlanmış Kredit Sazişlərinə əsasən hal hazıradək Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, habelə, onların gəlir gətirən fəaliyyətlərə cəlb olunmasını nəzərdə tutan 4 layihənin icrası müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmış və bu layihələr çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərdən ümumilikdə 650 mindən artıq insan faydalanmışdır.

 

                                                                      “Pilot Bərpa Layihəsi” (3109-1 AZ saylı kredit sazişi)

Azərbaycan Hökuməti və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) arasında 9 noyabr 1999-cu il tarixində bağlanmış 3109-1 AZ saylı kredit sazişinə əsasən 2001-2005-ci illər ərzində Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən “Pilot Bərpa Layihəsi” həyata keçirilmişdir. Bu layihə çərçivəsində ölkənin 26 rayonu və 4 şəhərini əhatə etməklə, 192 müxtəlif növ icma mikrolayihəsi həyata keçirilmiş, o cümlədən, 8 yeni məktəb binası tikilmiş, 15 məktəb binası, 2 səhiyyə, 2 icma mərkəzi təmir olunmuş, 7 artezian quyusu qazılmış, 118 km su, 12 km qaz, 23 km drenaj və 6 km kanalizasiya xətti inşa edilmiş, 21 elektrik təchizatı şəbəkəsində yenidənqurma işləri aparılmış, 190 km yol və 58 km suvarma kanalı bərpa edilmiş, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 48 ictimai binada təmir işləri aparılmış, müxtəlif mərasimlərin keçirilməsi üçün məcburi köçkün icmalarına 16 mağar verilmişdir. Bununla yanaşı, 1670 hüquqi və 10687 fiziki şəxsə kreditlər ayrılmışdır. Həyata keçirilmiş fəaliyyətlərdən ümumilikdə 170 min nəfər faydalanmışdır ki, bunların 93%-ni məcburi köçkünlər təşkil etmişdir.

 

                                                     "Məcburi Köçkünlərin İqtisadi İnkişafına Yardım Layihəsi” (4034-AZ saylı kredit sazişi)

2005-ci il noyabr ayında Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında “Məcburi Köçkünlərin İqtisadi İnkişafına Yardım Layihəsi”nin həyata keçirilməsi məqsədilə 4034-AZ saylı kredit sazişi imzalanmışdır. 2006-2008-ci illər ərzində Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihə iki əsas komponentdən (icma mikrolayihələri və mikrokredit proqramı) ibarət olmuşdur. Layihə çərçivəsində 168 müxtəlif növ icma mikrolayihəsi icra edilmiş, o cümlədən, 5 yeni məktəb binası tikilmiş, 16 məktəb binası, 1 uşaq bağçası, 4 icma mərkəzi təmir edilmiş, 16 artezian quyusu qazılmış, 62 km su və 10 km drenaj xətti inşa edilmiş, 24 elektrik təchizatı şəbəkəsində yenidənqurma işləri aparılmış, 215 km yol bərpa edilmiş, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 20 ictimai binada təmir işləri aparılmış, müxtəlif mərasimlərin keçirilməsi üçün məcburi köçkün icmalarına 20 mağar verilmişdir. Habelə, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış 4235 nəfər məcburi köçkün mikrokreditlərlə təmin edilmişir. Həyata keçirilmiş fəaliyyətlərdən ümumilikdə 110 min nəfər faydalanmışdır ki, bunların 80%-ni məcburi köçkünlər təşkil etmişdir.

 

                            “Məcburi Köçkünlərin İqtisadi İnkişafına Yardım Layihəsi” üçün əlavə maliyyələşdirmə (4395-AZ saylı kredit sazişi)

2009-2011-ci illəri əhatə edən “Məcburi Köçkünlərin İqtisadi İnkişafına Yardım Layihəsi üçün əlavə maliyyələşdirmə 15 may 2008-ci il tarixində Dünya Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında imzalanmış 4395-AZ saylı kredit sazişinə uyğun olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilmişdir. Əlavə maliyyələşdirmə müddətində 243 müxtəlif növ icma mikrolayihəsi icra edilmiş, o cümlədən, 30 məktəb binası, 2 uşaq bağçası, 9 icma mərkəzi və 1 səhiyyə mərkəzi təmir edilmiş, 60 km su, 3 km drenaj və 0,1 km kanalizasiya xətti inşa edilmiş, 10 elektrik təchizatı şəbəkəsində yenidənqurma işləri aparılmış, 427 km yol bərpa edilmiş, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 34 ictimai binada təmir işləri aparılmış, müxtəlif mərasimlərin keçirilməsi üçün məcburi köçkün icmalarına 52 mağar verilmişdir. Həyata keçirilmiş fəaliyyətlərdən ümumilikdə 135 min nəfər faydalanmışdır ki, bunların 72%-ni məcburi köçkünlər təşkil etmişdir.

 

                                “Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi Layihəsi” (8096-AZ saylı kredit sazişi)

Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) arasında bağlanmış 8096-AZ saylı kredit sazişinə əsasən 2012-2015-ci illər ərzində Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən “Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi Layihəsi” icra edilmişdir. Bu layihənin icra müddətində 307 müxtəlif növ icma mikrolayihəsi həyata keçirilmiş, o cümlədən, 86 məktəb binası, 5 səhiyyə, 6 icma mərkəzi və 8 uşaq bağçası təmir olunmuş, 3 artezian quyusu qazılmış, 129 km su və 3 km drenaj xətti inşa edilmiş, 29 elektrik, 2 istilik təchizatı şəbəkəsində yenidənqurma işləri aparılmış, 693 km yol və 10 km suvarma kanalı bərpa edilmiş, müxtəlif mərasimlərin keçirilməsi üçün məcburi köçkün icmalarına 31 yığma mağar verilmiş, 2 idman meydançası qurulmuşdur. Bununla yanaşı, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 103 ictimai binada təmir işləri aparılmışdır. “Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi Layihəsi” çərçivəsində məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin olunması məqsədilə, 1862 nəfər məcburi köçkünə mikrokreditlər verilmiş, 400 icmada birləşmiş 3000 nəfərdən artıq məcburi köçkün gəlirgətirən fəaliyyətlərlə bağlı təlimlərə cəlb olunmuşdur. Bu icmalar əsasında qurulmuş yeni sahibkarlıq subyektlərinə (MMC-lərə) gəlirgətirən fəaliyyətlərə başlamaq üçün qrantlar ayrılmışdır. Bununla yanaşı, layihə müddətində 1500 nəfər məcburi köçkün gənc peşə təlimlərinə cəlb edilmiş və peşə ixtisaslarına uyğun olaraq müvafiq alət və avadanlıqlarla təmin olunmuşlar. Həyata keçirilmiş fəaliyyətlərdən ümumilikdə 240 min nəfər faydalanmışdır ki, bunların 75%-ni məcburi köçkünlər təşkil etmişdir.