DÖVLƏT NEFT FONDU Görülən işlər

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və Sərəncamların icrasına uyğun olaraq məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə rayonlar üzrə  tilikmiş qəsəbə və məhəllələr üzrə məlumat

Bakı şəhəri

 • Qəsəbə (məhəllə) - 5                                            
 • Ərazi - 130.8 ha
 • Ailə sayı - 2935 ailə
 • Məskunlaşan adam sayı - təxminən 12620 nəfər 
 • Yaşayış sahəsi - 202286 kvm
 • Məktəb - 5
 • Musiqi məktəbi - 1
 • Uşaq bağçası - 1
 • Tibb məntəqəsi - 2
 • Klub-icma mərkəzi - 2
 • İnzibati bina - 2
 • Rabitə evi - 1
 • Yanğınsöndürmə deposu - 1
 • Su anbarı - 14
 • Nasos stansiyası - 8
 • Yol - 22.167 km
 • Magistral su xətti - 38.734  km
 • Yüksək gərginlikli transformator stansiyası - 1
 • Hava elektrik xətti - 54.29  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 15  ədəd

Gəncə şəhəri

 • Qəsəbə (məhəllə)  - 1                 
 • Ərazi  -  25 ha
 • Ailə sayı  - 1500 ailə
 • Məskunlaşan adam sayı  - təxminən 6450 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 115 280 kvm
 • Məktəb  - 1
 • Uşaq bağçası  - 1
 • Tibb məntəqəsi - 1
 • Klub-icma mərkəzi - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Rabitə evi - 1
 • Yanğınsöndürmə deposu - 1
 • Artezian quyusu - 3
 • Su anbarı  - 8
 • Nasos stansiyası  - 3
 • Yol - 8.63 km
 • Magistral su xətti - 5.10  km
 • Yüksək gərginlikli transformator stansiyası  - 1 
 • Hava elektrik xətti - 29.470  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 8  ədəd

Mingəçevir şəhəri

 • Qəsəbə (məhəllə) - 2
 • Ərazi  -  89 ha
 • Ailə sayı  - 916 ailə
 • Məskunlaşan adam sayı - təxminən 3939 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi -  3 347 kvm
 • Məktəb  - 1
 • Uşaq bağçası - 1
 • İnzibati bina  - 1
 • Su anbarı  -  2
 • Nasos stansiyası  - 1
 • Yol -  6.11 km
 • Magistral su xətti - 8.19  km
 • Yüksək gərginlikli y/tansiya - 1
 • Hava elektrik xətti - 15.594  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar  - 5  ədəd

Abşeron rayonu

 • Qəsəbə (məhəllə) - 1
 • Ərazi - 12  ha
 • Ailə sayı - 760 ailə
 • Məskunlaşan adam sayı - təxminən 3268 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 53200  kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası - 1
 • Tibb məntəqəsi - 1
 • Klub-icma mərkəzi - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Rabitə evi - 1
 • Su anbarı - 4
 • Nasos stansiyası - 2
 • Yol - 2.945 km
 • Magistral su xətti - 4.589  km
 • Hava elektrik xətti - 29.290  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 4 ədəd

Yevlax rayonu

 • Qəsəbə (məhəllə) - 1
 • Ərazi - 10 ha
 • Ailə sayı  -  615 ailə
 • Məskunlaşan adam sayı - təxminən 2645 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi -  45 360 kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası - 1
 • Klub-icma mərkəzi - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Artezian quyusu - 4
 • Su anbarı - 2
 • Nasos stansiyası -2
 • Yol - 2.104 km
 • Magistral su xətti - 4.21  km
 • Yüksək gərginlikli transformator stansiyası - 1 
 • Hava elektrik xətti  - 9.80  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 16  ədəd 

Qəbələ rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  - 1
 • Ərazi  -  4 ha
 • Ailə sayı  - 350 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı  -  təxminən 1505 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 25 755 kvm
 • Məktəb - 1

Ismayıllı rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 1                                             
 • Ərazi - 9 ha
 • Ailə sayı - 45 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 194 nəfər 
 • Yaşayış sahəsi - 3504 kvm
 • Məktəb - 1
 • Tibb məntəqəsi - 1
 • Artezian quyusu - 2
 • Su anbarı - 4
 • Nasos stansiyası - 1
 • Yol - 1.958 km
 • Magistral su xətti - 1.606 km
 • Hava elektrik xətti - 2.290 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar -2 ədəd

Şəki rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 1                                                           
 • Ərazi - 100 ha
 • Ailə say -  423 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 1819 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 22 993 kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası  - 1
 • Klub-icma mərkəzi - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Rabitə evi - 1
 • Su anbarı - 4
 • Yol - 13.21 km
 • Magistral su xətti - 23.79 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 1 
 • Hava elektrik xətti - 26.82 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 15 ədəd

Bərdə rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  -  2
 • Ərazi  - 148 ha
 • Ailə sayı  - 1065 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 4579 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 76 504 kvm
 • Məktəb - 2
 • Uşaq bağçası - 2
 • Tibb məntəqəsi - 2
 • Klub-icma mərkəzi - 2
 • İnzibati bina - 2
 • Rabitə evi - 2
 • Xəstəxana - 2
 • Su anbarı - 6
 • Nasos stansiyası - 4
 • Yol - 15.56 km
 • Magistral su xətti  - 16.32 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 1
 • Hava elektrik xətti - 39.48 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 8 ədəd

Ağdam rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  - 17
 • Ərazi  - 794.36 ha
 • Ailə sayı - 5047 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı  -  təxminən 21702 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi -  252906 kvm
 • İdman olimpiya kompleksi  - 1      
 • Məktəb - 17
 • Uşaq bağçası - 10
 • Tibb məntəqəsi - 10
 • Klub-icma mərkəzi - 11
 • İnzibati bina - 11
 • Musiqi məktəbi - 3
 • Rabitə evi - 6
 • Hamam - 15
 • Yanğınsöndürmə deposu - 1
 • Artezian quyusu - 135
 • Xəstəxana - 1
 • Baytarlıq məntəqəsi - 3
 • Su anbarı - 20
 • Nasos stansiyası - 1
 • Yol - 175.912 km
 • Magistral su xətti - 167.798 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 2 
 • Hava elektrik xətti - 272.49 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 193 ədəd

Beyləqan rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 1
 • Ərazi - 100 ha
 • Ailə sayı - 500 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 2150 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi -  25 900 kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası  - 1
 • Klub-icma mərkəzi  - 1
 • İnzibati bina  - 1
 • Rabitə evi - 1
 • Yanğınsöndürmə deposu - 1
 • Artezian quyusu - 6
 • Xəstəxana - 1
 • Baytarlıq məntəqəsi - 1
 • Su anbarı - 2
 • Nasos stansiyası - 1
 • Yol - 24.84 km
 • Magistral su xətti - 29.54  km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası  - 2 
 • Hava elektrik xətti - 34.46 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 16 ədəd

Goranboy rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 6
 • Ərazi -  481 ha
 • Ailə sayı  - 1786 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 7679 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 103 838 kvm
 • Məktəb - 6
 • Uşaq bağçası - 3
 • Tibb məntəqəsi - 2
 • Klub-icma mərkəzi - 2
 • İnzibati bina - 6
 • Rabitə evi - 2
 • Musiqi məktəbi -1
 • Yanğınsöndürmə deposu - 2
 • Artezian quyusu - 16
 • Xəstəxana - 8
 • Baytarlıq məntəqəsi -1
 • Su anbarı -16
 • Nasos stansiyası  - 2
 • Yol - 53.113 km
 • Magistral su xətti - 69.26  km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 6 
 • Hava elektrik xətti - 161.79  km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 36 ədəd

Imişli rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 1                                                      
 • Ərazi - 100 ha
 • Ailə sayı - 500 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 2150  nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 29665 kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası - 1
 • Tibb məntəqəsi - 1
 • Klub-icma mərkəzi - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Artezian quyusu - 2
 • Su anbarı - 2
 • Nasos stansiyası - 1
 • Yol - 10.92 km
 • Magistral su xətti - 18.63 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 1 
 • Hava elektrik xətti - 31.061 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 18 ədəd

Biləsuvar rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  - 11
 • Ərazi - 834 ha
 • Ailə sayı  - 4418 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı -  təxminən 18990 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi -  252 560 kvm
 • Məktəb - 11
 • Uşaq bağçası - 11
 • Tibb məntəqəsi - 11
 • Klub-icma mərkəzi - 11
 • İnzibati bina - 11
 • Rabitə evi - 11
 • Hamam - 6
 • Yanğınsöndürmə deposu - 3
 • Artezian quyusu - 16
 • Xəstəxana - 1
 • Baytarlıq məntəqəsi - 1
 • Su anbarı - 19
 • Nasos stansiyası - 7
 • Yol - 145 km
 • Magistral su xətti - 140 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 6
 • Hava elektrik xətti - 230 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 102 ədəd

Ağcabədi rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 4
 • Ərazi - 138.06 ha
 • Ailə sayı  - 1170 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 5032 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 76 144 kvm
 • Məktəb - 4
 • Uşaq bağçası - 2
 • Tibb məntəqəsi - 3
 • Klub-icma mərkəzi  - 2
 • İnzibati bina - 2
 • Rabitə evi - 1
 • Hamam - 2
 • Yanğınsöndürmə deposu -1
 • Artezian quyusu - 9
 • Baytarlıq məntəqəsi -1
 • Su anbarı - 5
 • Nasos stansiyası - 2
 • Yol - 23.457 km
 • Magistral su xətti - 32.705 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası -1 
 • Hava elektrik xətti -119.266 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 22 ədəd

Füzuli rayonu

 • Qəsəbələrin sayı - 9
 • Ərazi - 626.7 ha
 • Ailə sayı - 2904 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı - təxminən 12 487 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi - 15 4000 kvm
 • Məktəb - 9
 • Uşaq bağçası  - 7
 • Tibb məntəqəsi - 8
 • Klub-icma mərkəzi - 7
 • İnzibati bina - 9
 • Rabitə evi - 9
 • Yanğınsöndürmə deposu  - 2
 • Artezian quyusu - 8
 • Xəstəxana - 1
 • Baytarlıq məntəqəsi  -1
 • Su anbarı - 27
 • Nasos stansiyası - 8
 • Yol -  97.10 km
 • Magistral su xətti  - 153.24 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası - 2 
 • Hava elektrik xətti - 121.73 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar  - 77 ədəd

 

Sabirabad rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  - 1
 • Ərazi - 31.44 ha
 • Ailə sayı  - 161 ailə
 • Məckunlaşan adam say - təxminən 693 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 7073  kvm
 • Məktəb - 1
 • Uşaq bağçası  - 1
 • Tibb məntəqəsi - 1
 • Klub-icma mərkəz - 1
 • İnzibati bina - 1
 • Rabitə evi  - 1
 • Hamam - 1
 • Su anbarı - 3
 • Nasos stansiyası - 3
 • Yol - 12.47 km
 • Magistral su xətti - 5.6  km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası  - 1 
 • Hava elektrik xətti - 15.05 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 5 ədəd

Göygöl rayonu

 • Qəsəbələrin sayı  - 1
 • Ərazi  - 3.8 ha
 • Ailə sayı  - 33  ailə
 • Məckunlaşan adam sayı  - təxminən 142 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 1 600 kvm
 • Artezian quyusu  - 2
 • Su anbarı - 2
 • Nasos stansiyası  - 3
 • Yol -  0.615 km
 • Magistral su xətti  -  4.41 km
 • Yüksık gərginlikli transformator stansiyası  - 1 
 • Hava elektrik xətti  -  0.726 km
 • Müxtəlif güclü transformatorlar - 12 ədəd

Balakən rayonu

 • 5 mərtəbəli bina  - 1
 • Ərazi  -  0.07  ha
 • Ailə say  -  45 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı  -  təxminən 192 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 3504  kvm

Qazax rayonu

 • 4 mərtəbəli bina  - 1
 • Ərazi  -  0.03  ha
 • Ailə sayı  -  24 ailə
 • Məckunlaşan adam sayı  - təxminən 103 nəfər  
 • Yaşayış sahəsi  - 1704  kvm

1