DÜNYA BANKI Əlaqəli sənədlər Ətraf mühitin idarə olunması
Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi
 
Ətraf Mühitin İdarəolunması Planı Çərçivəsi (ƏMİP) Azərbaycan Hökuməti və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) tərəfindən birgə maliyyələşdirilən Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Standartları və Həyat Vasitələri Layihəsinin əlavə maliyyələşdirilməsinə hazırlıq prosesinin bir hissəsi kimi hazırlanmışdır.

 EMPF Layihə çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı yarana biləcək ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş çərçivə sənədidir. Sənədin məqsədləri layihələrin ekoloji cəhətdən sağlam və dayanıqlı olmasını təmin etmək, həmçinin ətraf mühitlə bağlı məsələlərlə bağlı ictimaiyyətlə məsləhətləşmək, mikrolayihə dövriyyəsinin ən erkən mərhələsində ekoloji problemlərin nəzərdən keçirilməsini təmin etmək və ekoloji cəhətdən faydalı layihələri təşviq etməkdir. mikrolayihələr.

Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin ətraf mühitə təsirin səviyyəsindən və növündən asılı olaraq dəyişdiyini nəzərə alaraq, ƏMİF müxtəlif layihələrin ətraf mühitə təsirlərini və onların aradan qaldırılmasının mümkün yollarını, eləcə də əvvəllər proqnozlaşdırılan təsirlərin azaldılması tədbirlərini əks etdirir.

RPF-nin tam mətnini bu linkdən yükləmək olar.